Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thay đổi những thói quen này bạn sẽ thông minh hơn

Đánh răng bằng tay không thuận, nhắm mắt khi tắm, thay đổi cách mua sắm... là cách "đánh thức" não bộ giúp bạn tăng trí thông minh, theo Health Plus.

Đánh răng bằng tay không thuận

Nhắm mắt khi tắm

Thay đổi một số thói quen 

Treo ngược một số đồ vật

Thay đổi chỗ ngồi

Thi Trân

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0