Infographic: So sánh năng lực quân sự Mỹ và Triều Tiên

Người Đưa Tin3 tháng trước

Nếu so sánh về năng lực quân sự, Mỹ đang ở thế vượt trội hơn Triều Tiên cả về nhân lực, sức mạnh không quân, hải quân hay năng lực mặt đất.

Infographic: So sánh năng lực quân sự Mỹ và Triều Tiên

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay