Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thất bại

VnExpress3 tháng trước

Triều Tiên sáng nay phóng một tên lửa đạn đạo nhưng nó phát nổ chỉ vài giây sau khi bay lên.

VnExpress

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay