Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thu hút FDI tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Báo Công Thương11 tháng trước

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm. Theo đó, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và mua cổ phần đạt 3,4 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2016.

Thu hút FDI tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Cả nước thu hút được 3,4 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Cụ thể, cả nước có 313 dự án FDI mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,028 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2016. Cùng với đó, có 137 lượt dự án đăng ký tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 759,51 triệu USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ 2016 và 654 lượt dự án góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 619 triệu USD, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đạt 2,5 tỷ USD, chiếm 73,4% tổng vốn đăng ký; Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 345,5 triệu USD, chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư; đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 222,6 triệu USD, chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

61 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 881,6 triệu USD, chiếm 25,8% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 721,7 triệu USD, chiếm 21,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 637,1 triệu USD, chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư tại 47 tỉnh, thành phố tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, trong đó Bình Dương thu hút nhiều nhất với 791,2 triệu USD, chiếm 23,22% tổng vốn đầu tư; Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 519 triệu USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký là 464,2 triệu USD, chiếm 13,6% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án FDI lớn được cấp phép trong tháng 2 là: Dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III, có tổng vốn đầu tư 284,75 triệu USD do Singapore đầu tư tại tỉnh Bình Dương với mục tiêu đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; dự án nhà máy sản xuất Polyester và sợi tổng hợp Billion Việt Nam, có tổng vốn đầu tư 220 triệu USD, do nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư tại tỉnh Tây Ninh; dự án sản xuất sợi lốp KVT- 1 với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD, do Tập đoàn Konlon Industries Inc của Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Hòa

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0