Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thử sức cùng 5 từ tiếng Anh 90% người Việt phát âm sai

"Cupboard", "thesis", "admirable", "foreign" và "success" là 5 từ tiếng Anh hầu hết người Việt Nam phát âm sai. Thử tài phát âm tiếng Anh của bạn bằng cách lựa chọn đáp án.

1. Cupboard

thu-suc-cung-5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-phat-am-sai 

2. Thesis

thu-suc-cung-5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-phat-am-sai-1 

3. Admirable

thu-suc-cung-5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-phat-am-sai-2 

4. Foreign

thu-suc-cung-5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-phat-am-sai-3 

5. Success

thu-suc-cung-5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-phat-am-sai-4 

Moon ESL

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0