Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thử tài của bạn: Trọng âm của từ 'museum'

'Museum'(bảo tàng) là từ tiếng Anh đơn giản, nhưng nhiều người Việt Nam thường phát âm sai. Bạn sẽ chọn phương án nào?

Trọng âm của từ MUSEUM nằm ở âm tiết thứ:

a. MU-se-um

b. mu-SE-um

Comment đáp án của bạn ở dưới, và

Moon ESL

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0