Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thử tài suy luận với bài toán về những chú sóc

Bài toán về những chú sóc trong đề thi Toán học quốc tế Kangaroo dành cho học sinh lớp 5-6. Hãy suy luận và tìm ra đáp án trong thời gian nhanh nhất.

Năm chú sóc A, B, C, D và E đang cùng ngồi trên một đường thẳng. Chúng sẽ nhặt 6 quả hạch được đánh dấu bởi dấu “*”.

thu-tai-suy-luan-voi-bai-toan-ve-nhung-chu-soc 

Tại mỗi thời điểm, những chú sóc sẽ chạy về ­­­phía quả hạch gần nhất với tốc độ như nhau. Ngay khi chú sóc nhặt được một quả hạch thì nó sẽ tiếp tục chạy đến chỗ quả hạch gần nó nhất.

Hỏi chú sóc nào có thể nhận được 2 quả hạch?

Trần Phương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0