Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp trong APEC

Báo Công Thương21 tháng trước

Ngày 20/2, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, trong khuôn khổ Hội nghị APEC năm 2017 đã khai mạc Hội nghị thường niên của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (APEC/SCSC 1). Theo lịch trình, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày.

Thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp trong APEC

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị APEC/SCSC 1 có sự tham gia của gần 100 đại biểu quốc tế, đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, tập trung bàn thảo các nội dung gồm: Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trong khu vực APEC với trọng tâm thúc đẩy nền kinh tế số trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Chia sẻ các thực hành quy phạm tốt (GRP) giữa các thành viên, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển hạ tầng tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia và tập trung vào những vấn đề ưu tiên như an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển thành phố thông minh.

Ngoài ra, Hội nghị đưa ra các đề xuất, biện pháp kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; Tăng cường phối hợp giữa các thành viên trong khuôn khổ hoạt động WTO/TBT-SPS, giữa SCSC và các tổ chức quốc tế, khu vực (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO, Ủy ban kỹ thuật Điện quốc tế - IEC,  Diễn đàn Tiêu chuẩn châu Á - Thái Bình Dương - PASC, Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm châu Á - Thái Bình Dương - APLAC, Diễn đàn Đo lường pháp định châu Á - Thái Bình Dương APMLF). Đồng thời tạo điều kiện cho các đại biểu có cơ hội chia sẻ thông tin về hoạt động áp dụng tiêu chuẩn, chứng nhận, đổi mới công nghệ, giáo dục tiêu chuẩn trong trường học…

Thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp trong APEC

Các đại biểu tham dự hội nghị

Với tư cách chủ nhà, tại Hội nghị đoàn Việt Nam đã tích cực, chủ động đưa ra sáng kiến về “Chia sẻ thực hành tốt về việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp đối với hoạt động phát triển đô thị thông minh trong khu vực APEC”. Theo đó, sáng kiến tập trung vào việc các nền kinh tế thành viên APEC chia sẻ kinh nghiệm thực tế, trao đổi thông tin và thảo luận về vai trò và định hướng của hoạt động tiêu chuẩn hóa trong tương lai nhằm phục vụ phát triển đô thị thông minh trong khu vực APEC.

Quỳnh Nga

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0