Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc cho thôi Đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự

Báo Lao Động8 tháng trước

Theo kế hoạch, ngày 15.5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hải Phòng; Cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Cho ý kiến (lần 2) về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2016; Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 3) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; Cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Dự kiến, phiên họp diễn ra từ ngày 15 đến 18.5.2017.

Xuân Hải

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0