Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thuyền trong suốt cho khách nhìn xuyên đáy

Chiếc thuyền kayak trong suốt được một công ty ở Florida, Mỹ sản xuất cho phép người dùng nhìn thấu xuống mặt nước, nhất là những vùng vịnh, biển nước xanh trong hoặc có san hô.

Crystal Kayak

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0