Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Tiến trình phẫu thuật nối bàn tay đứt lìa

Theo Handtransplant, phần chi đứt lìa cần phải được bảo quản lạnh và chuyển cùng nạn nhân thật nhanh đến bệnh viện.

Thu Hiền

Thu Hiền

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0