Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Tình trạng lãng phí còn xảy ra ở nhiều nơi

Hà Nội Mới7 tháng trước

(HNM) - Đó là khẳng định của Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tại hội nghị quán triệt Luật Tiếp cận thông tin, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới các sở, ngành, quận, huyện, thị xã...

Tình trạng lãng phí còn xảy ra ở nhiều nơi

Tình trạng đốt vàng mã tràn lan vẫn tồn tại ở nhiều nơi.

Tiến sĩ Đinh Văn Minh lý giải, việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là cần thiết, nhưng vì không quản lý tốt dẫn tới tình trạng phát triển tràn lan, hiện tượng đốt vàng mã lãng phí vẫn diễn ra. Với cán bộ công chức, bớt xén thời gian làm việc để giải quyết việc riêng cũng khá rõ nét... Nét mới của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 là khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát hiện, cung cấp kịp thời các thông tin, giúp cho việc giám sát hành vi lãng phí thuận tiện hơn.

"Điển hình gần đây nhất, báo chí đã phản ánh một đoàn khách là cán bộ thuộc Điện lực Bình Lục đi lễ ở Đền Trần trong giờ hành chính. Ngay sau đó, Công ty Điện lực Hà Nam đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, Giám đốc Điện lực Bình Lục Nguyễn Hữu Nghị bị khiển trách và miễn nhiệm chức vụ" - Tiến sĩ Đinh Văn Minh nhấn mạnh.

Hà Phong

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0