Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Tổng Bí thư: Hà Nội phải thật văn minh, lịch sự

Báo Lao Động14 tháng trước

Ngày 20.10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Theo TTXVN, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá, trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, đạt được những thành tựu to lớn, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ và đời sống xã hội Thủ đô, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Tuy vậy, Hà Nội cũng còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nhìn chung còn thấp. Kết quả hợp tác phát triển kinh tế vùng và với các địa phương trên một số lĩnh vực chưa thực sự có chiều sâu. 

Các ý kiến cũng nhất trí tiếp tục tạo không gian chính sách và quyền chủ động hơn nữa cho chính quyền thành phố, tạo thuận lợi cho Hà Nội tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn. Sau cuộc làm việc này, Bộ Chính trị sẽ ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012, quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh và giàu mạnh, thực sự là trái tim của cả nước, thành phố vì hòa bình. 

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nếu văn hóa còn thì dân tộc còn, dân tộc còn thì văn hóa còn. Đi vào kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, làm sao giữ cho được bản sắc riêng của Hà Nội, con người Hà Nội với chiều sâu văn hóa, phong cách đàng hoàng, thanh lịch, văn minh.

Trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rồi mở cửa hội nhập, văn hóa ngoại lai du nhập vào, cái hay có cái dở cũng có, dân cư tăng nhanh kéo theo nhiều vấn đề về quản lý đô thị, bởi vậy cần hết sức quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa, con người Hà Nội. Đây là nguồn lực tinh thần tạo nên sức mạnh (chứ không chỉ có tiền và đất) để xây dựng văn hóa, con người, Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng. 

Tổng Bí thư lưu ý, trong quan hệ đối ngoại, Hà Nội là bộ mặt của đất nước, nơi đặt cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, các tổ chức quốc tế có quan hệ với Việt Nam. Các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương đều đóng tại Hà Nội. Cho nên, Hà Nội phải thật văn minh, lịch sự, làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại không chỉ cho Hà Nội mà cho cả nước.

BTS

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0