Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Kinh tế hợp tác - PTNT

Nông Nghiệp21 tháng trước

Ngày 21/2, tại Vũng Tàu, Bộ NN-PTNT đả tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Kinh tế hợp tác và PTNT.

Tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Kinh tế hợp tác PTNT

Thông tin từ Hội nghị cho thấy đến hết năm 2016, cả nước có 19 liên hiệp HTX nông nghiệp, 10.756 HTX nông nghiệp, 62.697 THT, 31.717 trang trại. Chất lượng của các HTX bắt đầu được chuyển biến mạnh từ 2015 và đặc biệt năm 2016 nên đã nâng số HTX hoạt động có hiệu quả từ 10% lên trên 30% năm 2016.

Doanh thu bình quân 1,1 tỷ đ/HTX, lợi nhuận bình quân 200 triệu đ/HTX, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động 1,5 triệu đ/người/tháng. Có nhiều liên hiệp HTX, HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, doanh thu trên 10 tỷ đ/năm. Các trang trại đạt doanh thu bình quân 1,5 tỷ đ/năm …

Về phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, đến hết 2016 đã có 444 chuỗi nông sản an toàn ở 50 tỉnh, TP được Bộ NN-PTNT công nhận, tăng 377 chuỗi so năm 2015. Chuỗi nông sản an toàn được tổ chức quản lý từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ chủ yếu đối với các sản phẩm thịt, cá, rau, quả, gạo, chè, cà phê…

Hình thức liên kết tương đối đa dạng bao gồm liên kết giữa nông dân với HTX; nông dân với DN; HTX, THT với DN … Liên kết được thực hiện trong cả cung cấp vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và chế biến với khoảng 556.000 ha CĐL được xây dựng ở các địa phương.

Ở lĩnh vực giảm nghèo và an sinh xã hội, các chương trình giảm nghèo được tiến hành theo các dự án, mô hình điểm gắn với tái cơ cấu nông nghiệp ở các địa phương nên hiệu quả được nâng lên, qua đó góp phần giảm tỷ lệ nghèo ở các địa phương.

Đối với lĩnh vực bố trí, ổn định dân cư và di dân tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện được thực hiện đảm bảo về kế hoạch, tiến độ, chất lượng của các dự án. Đời sống của nhân dân ở các dự án sắp xếp ổn định dân cư và tái định cư thủy lợi, thủy điện từng bước được cải thiện về mức sống, nhiều nơi có mức thu nhập cao hơn nhiều lần so với trước khi tái định cư…

SƠN TRANG

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0