Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

TP Hà Nội thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Hà Nội Mới21 tháng trước

(HNM) - TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 giảm tối thiểu 10% số biên chế được giao, hoàn thành trước một năm so với yêu cầu. Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thành phố thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đã đề ra hàng loạt nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị...

TP Hà Nội thực hiện Nghị quyết 39 NQ TƯ Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Việc sắp xếp, bố trí sử dụng CBCCVC phù hợp sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước. Ảnh: Nhật Nam

Tốc độ cao, chất lượng tốt

Triển khai Nghị quyết 39-NQ/TƯ, đến nay TP Hà Nội đã thực hiện được khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ, tạo được sự đồng thuận cao. Trong đó, khối các cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã hoàn thành rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy 20 đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức hội nông dân tại 7 quận. Ngoại trừ huyện Ba Vì có thêm Phòng Dân tộc, UBND các quận, huyện, thị xã còn lại đã thống nhất cơ cấu 12 phòng chuyên môn.

Các quận, huyện, thị xã cũng đã hoàn thành cơ cấu lại các trung tâm, ban quản lý chợ..., trong đó 24 chi nhánh phát triển quỹ đất và 24 ban bồi thường GPMB cùng địa bàn đã được sáp nhập thành 24 Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND cấp huyện quản lý. Bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng đã sáp nhập Ban Bồi thường GPMB vào Ban Quản lý dự án quận. Hai huyện Chương Mỹ, Thạch Thất đổi tên và kiện toàn Ban Bồi thường GPMB thành Trung tâm Phát triển quỹ đất. 30 quận, huyện, thị xã cũng đã đổi tên Đội Thanh tra xây dựng địa bàn thành Đội Quản lý trật tự đô thị và giao UBND cấp huyện quản lý toàn diện.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Hà Nội tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ với tinh thần quyết liệt, tốc độ cao. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, đến nay, Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành thẩm định đề án vị trí việc làm 50/50 cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Kết quả thẩm định dự kiến biên chế giao năm 2017 là 3.435 người, giảm 212 biên chế so với tổng biên chế các đơn vị đề xuất.

Đây là căn cứ để thành phố tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt chung toàn khối. Trước mắt, để ổn định tình hình biên chế, đồng thời có căn cứ pháp lý tính định mức kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, trong tháng 2-2017, Ban Tổ chức Thành ủy dự kiến sẽ thông báo tạm giao biên chế năm 2017 theo số biên chế gửi báo cáo Trung ương. Sau khi có quyết định phê duyệt của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ có quyết định chính thức giao biên chế giai đoạn 2017-2020 cho các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm, thống nhất hành động

Quyết tâm về đích trước một năm so với yêu cầu của Trung ương đã được BCĐ thành phố thể hiện qua triển khai khối lượng công việc lớn thời gian tới. Có trên 30 phần việc đã được BCĐ phân công cụ thể cho từng thành viên thực hiện ngay trong năm 2017. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị như: Trung tâm Điều hành giao thông đô thị trực thuộc Sở GT-VT, 5 công ty thuộc thành phố về lĩnh vực thủy lợi; các trường nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp… Ban Cán sự đảng UBND thành phố sẽ thực hiện điều chỉnh đề án vị trí, việc làm trong cơ quan hành chính theo Quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ và theo các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của UBND thành phố... Một việc quan trọng khác là Hà Nội sẽ rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống các văn bản, quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế.

BCĐ thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2020. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chế độ chính sách, tinh giản biên chế sau sắp xếp cũng sẽ được quan tâm thực hiện thường xuyên trong năm nay. Hiện nay, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ đang xây dựng đề cương, biểu mẫu và hướng dẫn rà soát trình độ đào tạo, năng lực của CBCCVC để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Trong quá trình đó, thành phố sẽ có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những CBCCVC không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định và những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức. Ngay trong năm nay, lần đầu tiên, thành phố sẽ xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC giai đoạn 2017-2020 gắn với tiêu chuẩn chức danh. Đặc biệt, Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu, thí điểm, đề xuất một số đề án, mô hình mới.

Năm 2017, khối lượng công việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ đặt ra rất lớn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ủy cần chỉ đạo quyết liệt hơn. Đặc biệt là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị về Nghị quyết 39-NQ/TƯ, qua đó nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi CBCCVC của thành phố, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Quốc Bình

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0