Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

TP HCM truy thu và phạt gần 2.900 tỷ đồng thuế

Số tiền này đã được thu và nộp ngân sách sau khi Cục Thuế TP HCM tiến hành thanh kiểm tra hơn 20.233 doanh nghiệp có sai phạm về thuế trong năm 2016.

Cục Thuế TP HCM cho biết, trong năm 2016 cơ quan này đã kiểm tra tại cơ quan thuế gần 150.800 hồ sơ kê khai thuế, số thuế kê khai bổ sung là 71 tỷ đồng; thanh tra, kiểm tra tại 20.233 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 2.863 tỷ. Trong đó, cơ quan thuế tập trung phân tích chuyên sâu và triển khai chống thất thu, chống rủi ro đối với 16 lĩnh vực, hoạt động có rủi ro về thuế.

tp-hcm-truy-thu-va-phat-gan-2900-ty-dong-thue

Cục Thuế TP HCM truy thu và phạt hàng nghìn tỷ đồng. 

Một số chuyên đề có hiệu quả như: giao dịch liên kết (chuyển giá) thu được 116 tỷ đồng; liên quan đến hóa đơn thì truy thu của Công ty Gen 45 tỷ đồng, Công ty Happy Secret, Công ty Top White trốn doanh thu 25 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan thuế đã thanh tra 7 đơn vị thuộc hệ thống Big C tại TP HCM 4 tỷ đồng; riêng về chuyển nhượng của hệ thống Big C trên cả nước, số thuế thu được là 1.914 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế TP HCM cũng nêu ra hàng loạt vướng mắc như việc yêu cầu không được thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá một lần trên năm nêu trong Nghị quyết 35 đang làm khó ngành thuế.

Thêm vào đó, do hoạt động chuyển giá là chuyển thu nhập từ nơi có thuế suất cao sang nơi có thuế suất thấp, nên lãnh đạo Cục thuế cho rằng cần xem xét điều chỉnh mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam không quá chênh lệch với thuế suất của các nước trong khu vực.

Năm 2017, Cục thuế TP HCM cho biết, theo dự toán thì tổng thu được giao là gần 238.900 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 226.480 tỷ và thu từ dầu thô là 12.400 tỷ đồng. 

Riêng trong tháng 1/2017, Thuế TP HCM đã thu hơn 26.100 tỷ đồng, tăng 14,86% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lệ Chi

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0