Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

TP.HCM: Vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 61%

Nông Nghiệp7 tháng trước

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT TP.HCM sáng 27/2 trong cuộc họp về tình hình KT-XH 2 tháng đầu năm, tính đến cuối tháng 2/2017, đầu tư nước ngoài tại TP đạt trên 443 triệu USD (tăng hơn 61% so cùng kỳ).

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, TP có 96 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đạt hơn 119 triệu USD (tăng 6,7% về số dự án so cùng kỳ), có 24 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư gần 60 triệu USD.

TP cũng chấp thuận cho 217 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp tại các DN trên địa bàn với tổng vốn đạt 264,3 triệu USD, tăng 6 lần so với cùng kỳ. Trong số các dự án được cấp mới, ngành Thông tin và Truyền thông có số vốn đầu tư cao nhất với 50,5 triệu USD (chiếm khoảng 42% tổng vốn đăng ký); đứng thứ 2 là ngành bán buôn, bán lẻ với gần 27% tổng vốn...

Theo báo cáo, trong 2 tháng đầu năm, TP có hơn 4.400 DN thành lập mới (tăng 11% so cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 57.199 tỷ đồng.

Về vốn ODA, thành phố đang theo dõi 20 dự án được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 114.244 tỷ đồng. Trong đó vốn ODA hơn 97.801 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 16.443 tỷ đồng.

Trong năm 2017, kế hoạch vốn ODA được giao hơn 952,5 tỷ đồng (TP giao 258,5 tỷ đồng; Trung ương giao 694 tỷ đồng). Lũy kế giải ngân vốn ODA trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt 245 tỷ đồng.

Hồng Thủy

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0