Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

TP.HCM: Kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất 35 dự án có diện tích trồng lúa từ 10ha trở lên

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 35 dự án có diện tích đất trồng lúa từ 10ha trở lên.

Theo đó, trong tổng số 35 dự án (diện tích 3.653,59ha), thành phố kiến nghị chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa là 1.531,40ha.

Cụ thể gồm 9 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, với tổng diện tích là 1.239,18ha, trong đó chuyển mục đích sử dụng vào đất trồng lúa là 567,43ha; 26 dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, với tổng diện tích là 2.414,41ha, trong đó chuyển mục đích sử dụng vào đất trồng lúa là 963,97ha.

Danh Phú

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0