Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Trắc nghiệm thành ngữ tiếng Anh với 'leg'

Thử tài điền từ vào chỗ trống và đoán nghĩa của các thành ngữ liên quan đến "leg" trong tiếng Anh.

trac-nghiem-thanh-ngu-tieng-anh-voi-leg

Ảnh minh họa: newzes

Câu 1: You will have an important presentation in 5 minutes. “… a leg”.

a.

b.

c.

d.

Quang Nguyen

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0