Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Trắc nghiệm xác định khả năng sinh tồn của bạn khi đi du lịch

Với 7 câu hỏi về kiến thức sinh tồn, bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để ứng dụng khi không may gặp các tình huống bất trắc trên đường đi.

Câu 1: Bạn sẽ không thể sống thiếu thức ăn hay nước uống?

Trắc nghiệm xác định khả năng sinh tồn của bạn khi đi du lịchTrắc nghiệm xác định khả năng sinh tồn của bạn khi đi du lịch

Thức ăn

Nước uống

Nguyên Chi

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0