Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Trần Anh báo lỗ trước khi về một nhà với Thế giới Di động

Theo giải trình của Ban lãnh đạo công ty, các thông tin liên quan đến việc mua bán sáp nhập Trần Anh với Thế giới Di động đã ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng và làm giảm doanh số.

CTCP Thế giới số Trần Anh (mã TAG) vừa công bố BCTC quý III/2017 với những con số khá thất vọng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý của doanh nghiệp đạt hơn 775 tỷ đồng, giảm 11,2% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, hàng loạt các loại chi phí của doanh nghiệp lại tăng khá mạnh, như chi phí tài chính trong kỳ tăng tới 56%, lên 6,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 24%, lên gần 118 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 13,2%, lên 12 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc quý III/2017, TAG ghi nhận lỗ sau thuế 7,5 tỷ đồng, tăng lỗ so với mức 5,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế từ đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 1.825 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,2%, lỗ sau thuế 4,8 tỷ đồng, so với mức lãi 3,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt mức hơn 824 tỷ đồng, giảm tới 30,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giảm chủ yếu ở các khoản mục như hàng tồn kho (giảm 35,4%), tài sản ngắn hạn khác (giảm 59%), các khoản phải thu ngắn hạn (giảm 14,7%),... Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 2 lần.

Theo giải trình của Ban lãnh đạo công ty, các thông tin liên quan đến việc mua bán sáp nhập Trần Anh với Thế giới Di động đã ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng và làm giảm doanh số.

Mới đây các cổ đông Trần Anh đã đồng ý để Thế giới Di động có thể mua trên 25% vốn điều lệ và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, đồng thời sẽ hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX.

Trần Anh chiếm khoảng 14% thị phần điện máy cả nước với 39 siêu thị, phạm vi hoạt động chủ yếu tại miền Bắc và miền Trung.

Để hoàn tất vụ sáp nhập lớn này, hai lãnh đạo cấp cao của Thế giới Di động đã được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc và giám đốc tài chính của Trần Anh. Đây được xem là động thái tiếp quản đầu tiên của đại gia này sau khi cổ đông của Trần Anh đã thông qua chủ trương bán lại công ty cho Thế giới Di động.

Trần Thúy

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0