Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Tránh việc “doanh nghiệp lớn lấn át doanh nghiệp nhỏ”

Báo Lao Động7 tháng trước

Về một số nội dung còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, vừa được thảo luận tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cho rằng: Cần giữ vai trò của các hiệp hội đa ngành, nếu không thì “các doanh nghiệp lớn thường lấn át các doanh nghiệp nhỏ”.

“Cá lớn nuốt cá bé”!

Ông nói: Đối với Điều 26 dự thảo luật về trách nhiệm của các hiệp hội ngành nghề, đề nghị giữ nguyên nội dung như Điều 29 về trách nhiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội ngành nghề như dự thảo luật đã gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội ngày 21.3 và được thảo luận tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 5.4 vừa qua.

Bởi theo ông, hiện nay ở Việt Nam có 2 loại hiệp hội doanh nghiệp là hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Da giầy, Hiệp hội Ngân hàng... và hiệp hội đa ngành như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và một số hiệp hội khác. Nếu quy định như Điều 26 dự thảo luật hiện nay sẽ làm mất vai trò của các hiệp hội đa ngành.

Khi một hiệp hội có doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng làm thành viên thì các doanh nghiệp lớn thường lấn át các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước, đó là thực tế của Việt Nam. Đây cũng chính là câu trả lời thực tiễn mà nhiều năm qua các doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như không tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Mặt khác, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu được triển khai xuống cơ sở thông qua cầu nối là Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ được kịp thời nhất quán. Việc quy định trách nhiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội ngành nghề trong tên điều luật chỉ làm tốt hơn đối với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời sẽ làm rõ trách nhiệm chính và cụ thể cho 2 tổ chức nêu trên và không làm ảnh hưởng đến vai trò của các hiệp hội ngành nghề khác…

Cần nêu trách nhiệm cụ thể

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân, tại Khoản 3, Điều 14 của dự thảo luật có đề cập đến vai trò trách nhiệm cụ thể của Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong hoạt động hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là những tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lại không được định danh trong trách nhiệm hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Chúng tôi hiểu rằng, đây là luật khung về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ luật khung chuyển sang triển khai hỗ trợ cụ thể là cả một chặng đường khó khăn và phức tạp, nếu không nêu trách nhiệm cụ thể cho những hiệp hội cụ thể sẽ gây khó khăn cho việc nắm bắt các đầu mối triển khai và sẽ trở lại tình trạng chung chung, không có ai chịu trách nhiệm” – ông Thân nói.

X.Q

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0