Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước

Hà Nội Mới15 tháng trước

(HNM) - UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm 2017, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017; UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước; Luật Phí, lệ phí; Luật Thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐND thành phố.

Phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6-2-2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Cục Thuế TP Hà Nội theo dõi, phân tích, đánh giá chi tiết các khoản thu, từng địa bàn, từng sắc thuế; đôn đốc, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra về thuế...

Công an TP Hà Nội phối hợp với cơ quan thuế, hải quan đấu tranh, ngăn chặn hành vi gian lận thương mại, gian lận thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, cưỡng chế thu hồi nợ thuế vào ngân sách.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân; phát hiện trường hợp lấn chiếm, sử dụng sai mục đích... xử lý hành vi vi phạm việc chấp hành nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai.

Gia Khánh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0