Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Trường chất lượng cao phải công khai mức học phí

Hà Nội Mới21 tháng trước

(HNM) - UBND thành phố vừa có văn bản triển khai việc thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở GD-ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của địa bàn đô thị hoặc nông thôn cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, kết quả kiểm định để quyết định mức thu học phí, song không được vượt mức trần quy định. Các cơ sở này cũng phải thực hiện công khai mức thu học phí, bảo đảm thu - chi tài chính công khai, minh bạch, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích.

Thống Nhất

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0