Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Trường khối quân đội chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký nguyện vọng 1

Hà Nội Mới21 tháng trước

(HNM) - Theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm 2017 các học viện, trường thuộc khối quân đội tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự.

Trường khối quân đội chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký nguyện vọng 1

Về đăng ký sơ tuyển, thí sinh là thanh niên ngoài quân đội thì đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ thì đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương. Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường mà mình nộp hồ sơ sơ tuyển; với các nguyện vọng còn lại, khi thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội thì thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD-ĐT. Các trường quân đội và trường công an đều chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), nên thí sinh chỉ làm hồ sơ sơ tuyển vào 1 trong 2 khối trường (thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng).

Thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ đăng ký sơ tuyển và trực tiếp đến nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển theo đúng thời gian quy định. Do mỗi trường có các tiêu chuẩn khác nhau, nhất là về tiêu chuẩn sức khỏe, nên thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào một trường quân đội và chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 ngay từ khi sơ tuyển. Thời gian sơ tuyển từ ngày 1-3 đến ngày 25-4-2017.

Khánh Vũ

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0