Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Trường mầm non thu học phí hè phải thỏa thuận với phụ huynh

Hà Nội Mới7 tháng trước

(HNM) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017 đối với cấp học mầm non. Trong đó yêu cầu bắt buộc đối với các trường mầm non khi thu học phí trong hè là phải thỏa thuận với phụ huynh và được sự đồng ý của phòng giáo dục và đào tạo.

Trường mầm non thu học phí hè phải thỏa thuận với phụ huynh

Phụ huynh có nhu cầu gửi con trong hè phải có đơn xin học hè. Nhà trường tùy theo điều kiện về đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất để xem xét việc tổ chức hoạt động hè, tuyệt đối không được nhận trẻ khi trường, lớp chưa bảo đảm điều kiện an toàn cho trẻ. Về chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ như trong năm học, tuyệt đối không dạy trước chương trình ở các độ tuổi, không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi dưới bất kỳ hình thức nào.

Thống Nhất

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0