Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

UAV đốt rác trên dây điện của Trung Quốc

Các công ty điện lực Trung Quốc dùng máy bay không người lái phun lửa để đốt rác kẹt trên đường dây điện.

Như Tâm Đồ họa: Next Media

Như Tâm - Đồ họa: Next Media

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0