Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

VIB được nâng "room" tín dụng lên 22%, lãi 9 tháng gấp rưỡi cùng kỳ

Người Đồng Hành13 tháng trước

(NDH) Lãnh đạo VIB kỳ vọng NHNN sẽ dựa trên chất lượng tăng trưởng tín dụng của VIB để tăng mức "quota" từ 16% lên 32%. Tuy nhiên, NHNN chỉ cấp cao gấp 1,37 lần so với mức ban đầu. Tính đến hết 30/9/2017, tín dụng của VIB cũng đã tăng 19%.

Thông tin từ Ngân hàng Quốc Tế (mã VIB - UPCoM) cho biết đã được NHNN cho phép nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên 22% cho năm 2017 từ mức 16% trước đó.

Với mức này, VIB là một trong các ngân hàng được nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng khá cao. Được biết, NHNN cũng đã chấp thuận nâng"room" tín dụng cho một số ngân hàng như ACB và TPBank (từ 16% lên 20%), Vietcombank (từ 18% lên 20%).

Tuy nhiên, đây vẫn chưa hoàn toàn là mức mong muốn của VIB. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, VIB đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo hai phương án tăng trưởng tín dụng 32% hoặc 16%. Lãnh đạo VIB kỳ vọng NHNN sẽ dựa trên chất lượng tăng trưởng tín dụng của VIB để tăng mức "quota". Tuy nhiên, NHNN chỉ tăng 37% so với mức ban đầu. Tính đến hết 30/9/2017, tín dụng của VIB cũng đã tăng 19%.

Tại Đại hội, lãnh đạo VIB cũng cho biết nếu không được cấp quota thì sẽ khó khăn để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận nhưng ban điều hành sẽ phấn đấu tìm những phương án khác.

Theo kết quả kinh doanh quý III/2017 trước kiểm toán mà nhà băng này mới công bố, lợi nhuận trước thuế 3 quý của ngân hàng đạt 623 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm và tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Các khoản mục thu nhập chính có sự tăng trưởng phù hợp với xu hướng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh nhất 47%. Thu nhập lãi thuần tăng 28%, chi phí hoạt động tăng 14%, chi phí dự phòng rủi ro giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 117 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 12% so với cuối năm 2016. Dư nợ tín dụng của VIB đã đạt 77.794 tỷ đồng, tăng 19%. Huy động khách hàng cũng tăng tương ứng 22%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,36%, giảm 0,23%.

VIB cho biết vẫn tiếp tục giữ một bảng cân đối tài sản có tính thanh khoản cao, với các khoản tiền gửi và đầu tư vào trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng 25%.

Nguồn vốn huy động ổn định, các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 69,3% và 46,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN. Số dư trái phiếu VAMC tiếp tục giảm đáng kể 21% so với năm 2016. Chỉ số CAR đạt 10,8%.

Trong quý III, VIB đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng lại toàn bộ hoạt động của Ngân hàng CBA - Chi nhánh Tp. HCM và đổi tên thành VIB Tôn Đức Thắng. Thương vụ này vừa giúp VIB mở rộng mạng lưới chi nhánh tại 1 trong những khu vực phát triển năng động nhất cả nước, vừa tiếp cận các khách hàng mới tiềm năng, đồng thời thể hiện tiềm lực tài chính ổn định của Ngân hàng.

Đầu tháng 10/2017, VIB đã thông qua việc hủy phương án tăng vốn điều lệ đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ với tỷ lệ 10,1%. Theo kế hoạch hồi đầu năm, ngoài phần cổ tức bằng tiền 5% đã trả, VIB còn trả cổ tức bằng cổ phiếu 3,5%, lên kế hoạch thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ lên tới 36,1%. Các kế hoạch này đã được hủy và bù lại VIB sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để mua lại tối đa 57 triệu cổ phiếu quỹ.

Thanh Thủy

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0