Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Video chỉ ra 5 thói quen tai hại hầu như ai cũng mắc

Thói quen cúi đầu xem điện thoại, không ngồi thẳng lưng khi lái xe, mang balo không đều 2 bên... dễ dẫn đến các bệnh về cột sống, theo Health Plus.

Đeo túi xách một bên

Ngồi lái xe không thẳng lưng

 Cúi thấp đầu xem điện thoại

 Cúi xuống nâng vật nặng

Ngồi khom lưng khi sử dụng máy tính

Thi Trân

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0