Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Video kiểm tra bạn có bị mù màu không

Bạn có nhìn thấy các con số trong vòng tròn dưới đây không? Hầu hết gười bị mù màu đều không thể vượt qua cấp độ 3 (khó) trong bài kiểm tra sau, theo Health Plus.

Cấp độ một: Dễ

Câu 1

Thi Trân

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0