10 phát hiện thú vị về cơ thể người

VnExpress6 tháng trước

Mỗi người có một vân lưỡi khác nhau, cơ thể chúng ta có đến 5,6 lít máu, tổng số nhóm máu trên thực tế là 29, trong đó nhóm hiếm nhất là O Bombay được tìm thấy trong một nhóm gia đình ở Nhật, theo Health Plus.

Thi Trân

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay