Hàng nghìn gà mới nở bị giết theo kiểu công nghiệp

Ngôi Sao5 tháng trước

Tổ chức bảo vệ động vật PETA thực hiện video để kêu gọi ngừng sát sinh gà, vịt con làm thức ăn.

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay