Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Xem na Lạng Sơn 'bay' từ độ cao 1.000m xuống núi

Việt Nam Net2 tháng trước

Hàng trăm kg na được vận chuyển xuống núi bằng ròng rọc tự chế ở độ cao hơn 1.000 m một cách dễ dàng mà không mất một tý sức nào.

(Theo VTC News)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0