Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Xem xét kết quả tiến trình hợp tác tài chính 4 chủ đề ưu tiên

Báo Lao Động13 tháng trước

Tại Hội nghị Quan chức tài chính cao cấp APEC 2017 ngày 19.10 tại Hội An (Quảng Nam), các Bộ trưởng Tài chính và hơn 300 đại biểu quốc tế và trong nước thảo luận về tình hình kinh tế, tài chính vĩ mô toàn cầu và khu vực, xem xét kết quả tiến trình hợp tác tài chính về 4 chủ đề ưu tiên trong năm, cập nhật tình hình triển khai Kế hoạch Hành động Cebu.

4 chủ đề ưu tiên hợp tác trong năm 2017 bao gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận; tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; và tài chính bao trùm.

Về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, các đại biểu tập trung vào giải quyết các vấn đề nhằm huy động nguồn vốn dài hạn của khu vực tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ chế đảm bảo lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư tư nhân khi tham gia vào dự án PPP.

Về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận, đây là vấn đề được nhiều nền kinh tế thành viên APEC đặc biệt quan tâm và được các tổ chức quốc tế, đặc biệt là OECD và WB hỗ trợ mạnh mẽ.

Về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, các quan chức tài chính APEC đã trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chiến lược về tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai ở cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương, và chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công tại các nền kinh tế thành viên APEC.

Về tài chính bao trùm, chủ đề ưu tiên tập trung thảo luận về phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng.

Kết quả hợp tác trong 4 lĩnh vực ưu tiên trên được báo cáo lên các Bộ trưởng vào ngày 21.10.2017, trên cơ sở đó, các Bộ trưởng sẽ ra Tuyên bố chung thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan đến hợp tác tài chính khu vực, các chủ đề hợp tác ưu tiên trong năm và định hướng của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong thời gian tới.

Theo TTXVN, ông Vũ Nhữ Thăng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) - cho biết, chủ đề APEC năm 2017 là “Tìm động lực mới, hướng tới tương lai”. Trong đó, có 4 nội dung trụ cột liên quan đến phát triển nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo kết nối trong cộng đồng APEC. Do vậy, Bộ Tài chính Việt Nam đã lựa chọn 4 chủ đề trên để trao đổi và tăng cường hợp tác trong năm APEC 2017.

Đối với Việt Nam, đây cũng là những nội dung ưu tiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020. Chẳng hạn, hiện Việt Nam đang có những đề án, nhiệm vụ tìm ra nguồn lực tài chính để phát triển cơ sở hạ tầng và đã có những mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa nhà nước và tư nhân, đặc biệt là hạ tầng giao thông vận tải, hay các dự án về năng lượng xanh, sạch. Việt Nam cũng khẳng định rõ ưu tiên phát triển một nền kinh tế, nông nghiệp vững mạnh, người dân phải được hưởng lợi từ sự phát triển này.

Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được báo cáo lên Ủy ban Quốc gia APEC 2017 để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11.2017.

B.Q.T - LAM PHƯƠNG

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0