Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Yêu cầu cập nhật bảng giá mới tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Báo Công Thương11 tháng trước

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư số 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Yêu cầu cập nhật bảng giá mới tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 304/2016/TT-BTC về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thực hiện Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 304/2016/TT-BTC về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Để thống nhất thực hiện trên toàn quốc và thuận lợi cho việc tiếp nhận thông tin, tổng hợp, báo cáo và tổ chức thực hiện triển khai được kịp thời, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế địa phương phải đăng ký đầu mối quản lý lệ phí trước bạ và tiếp nhận thông tin từ Tổng cục Thuế. 

Đồng thời, các Cục Thuế thực hiện gửi báo cáo bổ sung giá chưa có trong Bảng giá hoặc giá tăng/giảm trên 20% theo hướng dẫn mẫu báo cáo của Tổng cục Thuế.  Khi có vướng mắc từ thực tế địa phương, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các Cục Thuế phải báo cáo ngay để có phương án kịp thời tháo gỡ. Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 304/2016/TT-BTC ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy để thống nhất thực hiện trong toàn quốc, thay thế cho 63 bảng giá của 63 tỉnh như trước đây. Theo Tổng cục Thuế, đây là một trong những nội dung về cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế theo yêu cầu của Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Theo Báo Hải quan

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0