A Happy Ending
Đọc từ đầu
41
1,082 lượt xem

A Happy Ending

Zoecam
Kết thúc, 1 tập
Vẫn câu hỏi cũ “Nếu chỉ còn một giờ để lưu lại thế giới nay, bạn sẽ làm gì?”
Một oneshot nhỏ nhẹ nhàng, đơn giản về những điều còn lại nho nhỏ của cuộc sống
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay