Ba Tôi
Đọc từ đầu
168
5,644 lượt xem

Ba Tôi

Thăng Fly
Kết thúc, 1 tập
Người cha luôn luôn là trụ cột của gia đình, luôn luôn khó khăn luôn luôn phải gánh vác. Trong gia đình thiếu bóng dáng người mẹ lại càng khiến gánh nặng đè nặng lên vai người cha.
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay