Can
Đọc từ đầu
13
703 lượt xem

Can

Châu chặt chém
Kết thúc, 1 tập
Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra tại một huyện nhỏ, lần đầu tiên người dân cảm thấy vui mừng khi có nhiều người chết như vậy. Chuyện gì đang thực sự xảy ra?

Tập truyện

mgift
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay