Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Câu chuyện con gấu, con mèo và cái vực thẳm

Châu Chặt Chém
Kết thúc, 1 tập
Ngày xửa ngày xưa, có một con gấu và một con mèo được loài người nuôi lớn. Chúng có thể nói chuyện, có thể vui chơi, có thể hiểu con người nhưng chúng biết đó không phải là nơi chúng thực sự thuộc về. Phía bên kia vực thẳm là điều gì, không ai biết, nhưng liệu mấy ai đủ khả năng vượt qua để sẵn sàng tìm kiếm?

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Tập truyện