Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Đại lưu manh mi đừng bám ta

Nie
Kết thúc, 6 tập
Tiểu Y vừa gia nhập giang hồ, tinh thần ngây thơ tốt bụng thấy người qua đường bị thương liền giúp đỡ. Thế nhưng người qua đường này cũng chẳng phải người bình thường, phía sau hắn là rất nhiều những âm mưu và thủ đoạn. Tiểu Y ngây thơ, Tử Hạo đa mưu, hai người thế nào lại thành một đôi?

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 9
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0