Đêm Đầu Hạ
Đọc từ đầu
12
1,136 lượt xem

Đêm Đầu Hạ

Chi Còi
Kết thúc, 2 tập
Vô tình thế nào ở lại muộn, Thi gặp phải những hồn ma trú ngụ trong trường của chính mình. Tiếp theo sẽ thế nào? Mới bạn theo dõi.
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay