Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Đêm Đầu Hạ

Chi Còi
Kết thúc, 2 tập
Vô tình thế nào ở lại muộn, Thi gặp phải những hồn ma trú ngụ trong trường của chính mình. Tiếp theo sẽ thế nào? Mới bạn theo dõi.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Tập truyện