Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Đi tìm mặt trời

Phạm Thiên Tử
Kết thúc, 2 tập
Mặt trời vẫn còn nằm đó trên trời , nhưng Người không còn tỏa ra hơi ấm nữa . Không có sức nóng từ mặt trời , tuyết bắt đầu rơi , và dân làng chết vì rét . Được thần báo mộng , thầy mo Sù ni của tộc Mông lên đường tìm kiếm lại linh hồn cho mặt trời

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0

Tập truyện