[Truyện Tranh] Đi tìm mặt trời
Đọc từ đầu
14
714 lượt xem

[Truyện Tranh] Đi tìm mặt trời

Phạm Thiên Tử
Kết thúc, 2 tập
Mặt trời vẫn còn nằm đó trên trời , nhưng Người không còn tỏa ra hơi ấm nữa . Không có sức nóng từ mặt trời , tuyết bắt đầu rơi , và dân làng chết vì rét . Được thần báo mộng , thầy mo Sù ni của tộc Mông lên đường tìm kiếm lại linh hồn cho mặt trời
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay