Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Điều không thể nói

Chip Thơm
Kết thúc, 2 tập
Diễn ra khoảng những năm 1998-2000, truyện kể về 1 thành viên của đoàn thanh niên trong nhà trường

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Tập truyện