Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Huyết mục (TT)

Kim 7749
Kết thúc, 1 tập
Một câu chuyện cổ được dựng lại bằng sự xâu chuỗi các giai thoại về những nhân vật chưa từng hiện diện trong sử sách…

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Tập truyện