Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Kết thúc

Lâm Hoàng Trúc
Kết thúc, 1 tập
Phần mở đầu của truyện “Kết thúc”, trong một thảm họa khi con người bị diệt vong hoàn toàn chỉ còn lại đúng hai mạng sống duy nhất, điều gì sẽ diễn ra với họ?

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0

Tập truyện