Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Khác biệt giữa nuôi chó và mèo

mGift
Kết thúc, 1 tập
Chúng khác nhau một trời một vực kể cả sinh sống dưới cùng một mái nhà. Những khác biệt mà chỉ có chủ của chúng mới hiểu mà thôi.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 6
  • 31
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3

Tập truyện