Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Life and the boy

Phan Kim Thanh
Kết thúc, 1 tập
Câu chuyện này kể về một hình dung kì quặc sự tồn tại như một thực thể của cuộc sống (LIFE).
Trong hình dáng một chàng trai luôn mặc trang phục rất đơn giản nhưng tính cách thất thường.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2

Tập truyện