Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Nhóm máu O

Dương Đức
Kết thúc, 2 tập
Mở đầu cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường với nhân vật chính Nguyễn Nhật Dương cùng sự hỗ trợ của lớp trưởng Khổng Nguyệt Minh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Tập truyện