Nhóm máu O
Đọc từ đầu
20
2,869 lượt xem

Nhóm máu O

Dương Đức
Đang tiếp diễn, 2 tập
Mở đầu cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường với nhân vật chính Nguyễn Nhật Dương cùng sự hỗ trợ của lớp trưởng Khổng Nguyệt Minh

Tập truyện

mgift
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay