Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Siêu nhân

Nguyễn Tiến Đạt
Kết thúc, 2 tập
Ở một thế giới có những siêu nhân, nhưng vẫn có những vấn đề như những con người bình thường khác. Liệu đạo đức có thể được đánh giá một cách rõ rang trắng đen hay không? Các siêu nhân sẽ thế nào?

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 0
  • 1