Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Sợ

Dương Đức
Kết thúc, 1 tập
Bạn sợ gì nhất trong đời? Bị ám ảnh bởi cái gì nhất? Như nhân vật chính của chúng ta thì hãi nhất là GIÁN. Nhưng khổ nỗi không hiểu sao suốt ngày gặp gián, ở nhà nhiều gián, đến lớp bị trêu lại thấy một đống gián, cô nàng quyết chí tìm cách thay đổi. Hậu quả thế nào? Mời bạn theo dõi

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 2
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Tập truyện